Koło dyrektorów

Regularne spotkania dla osób  zarządzających Gminnymi Ośrodkami Kultury, Domami i Centrami Kultury oraz innymi samorządowymi instytucjami kultury, które działają na terenie OMGGS.