Kim jesteśmy?

Metropolitalna Kadra Kultury to grupa osób, która powstała z potrzeby spotykania się, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem wśród osób reprezentujących sektor kultury w metropolii trójmiejskiej.

Sprawdź co robimy i dołącz do nas!

Wszystkie działania są realizowane w ramach środków własnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Czemu służy grupa na Facebooku?

Na grupie możesz podzielić się inspiracjami, artykułami, badaniami, projektami, które sam tworzysz. Skorzystaj z naszej grupy, by poznać lub poszukać nowych partnerów do działania lub podzielić się problemem, na który sam nie znasz odpowiedzi.

Od czasów Komisji Kultury w październiku 2018 roku tworzymy grupę na Facebooku Metropolitalna Kadra Kultury. Celem grupy jest informowanie się wzajemnie o naszych projektach, kursach i szkoleniach dla kadry kultury oraz wspólnych wizytach studyjnych do instytucji kultury, znajdujących się w obszarze metropolitalnym.

Jest z nami już ponad 650 osób!

Czym jest Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot?

OMGGS to stowarzyszenie, do którego należy 59 pomorskich gmin, miast i powiatów, w których mieszka ponad 1,6 mln mieszkańców. Istnieje od września 2011 roku. Najważniejszym celem OMGGS jest podejmowanie działań, które poprawiają komfort i jakość życia mieszkańców.
Sprawdź
co robimy
>

Dzięki tak złożonej strukturze i międzysektorowym działaniu możemy tworzyć projekty, które myślą o kulturze w powiązaniu z rozwojem społeczno-gospodarczym lub ekologią i transportem.

OMGGS działa w takich obszarach jak:

 • transport publiczny (wspólny bilet, węzły przesiadkowe, zintegrowane rozkłady jazdy, nowoczesne środki komunikacji),
 • rynek pracy i aktywizacja zawodowa mieszkańców,
 • ekonomia społeczna (czyli działania, które mają służyć potrzebującym pomocy, np. wspierać zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – niepełnosprawnych, seniorów, bezrobotnych.),
 • integracja migrantów,
 • kultura i promocja zdrowia,
 • rozwój lokalnych przedsiębiorstw,
 • ochrona środowiska,
 • planowanie przestrzenne,
 • promocja regionu.

Kto za tym stoi?

Metropolitalna Kadra Kultury to grupa dla każdej osoby tworzącej kulturę w metropolii trójmiejskiej. Jednak ktoś musi odpowiadać za tworzenie planów na cały rok, nowe pomysły czy sprawy biurowe.

Kto podejmuje decyzję co robimy w danym roku?

W Obszarze Metropolitalnym wybieramy komisje, których kadencja trwa 4 lata. Zobacz kto wchodzi w skład prezydium Komisji Kultury (hiperlink do podstrony Komisja Kultury) i co ustalamy na spotkaniach.

Komisja
Kultury
>
Z kim mogę porozmawiać i zorganizować wspólnie działanie?

Koordynatorką Komisji ds. Kultury w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot jest Alicja Jelińska. Jeśli masz pomysł na wspólne działanie lub potrzebujesz partnera instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego z metropolii do projektu – pisz śmiało!

Kto jeszcze nam pomaga?

Nie byłoby wielu elementów tej strony gdyby nie wolontariuszki, stażystki:

 • Anna Walter,
 • Wiktoria Burkiewicz,
 • Katarzyna Habas,
 • Martyna Maciejewicz.

Projekty graficzne przygotował dla nas: Michał Pecko