17.02.2022

KOŁO DYREKTORÓW: Jak budować konsensus interesariuszy instytucji kultury?

Tematem przewodnim spotkania osób zarządzających instytucjami kultury w metropolii była relacja pomiędzy instytucją kultury a organizatorem.
Uczestnicy rozmawiali o kluczowych aspektach w lokalnej polityce kulturalnej idziałalności lokalnych instytucji kultury.
Prowadzący, specjalista Paweł Kamiński przedstawił zaprezentował mechanizmy poszukiwania konsensusu pomiędzy grupami interesariuszami kultury
oraz wartościami kultury. Spotkanie zostało przeprowadzone 17 lutego w formie online.

Spotkanie zorganizowało biuro Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia- Sopot  ze środków Programu Pomoc Techniczna.