Publikacje

Tu znajdziesz publikacje, które stworzyliśmy lub materiały do wykorzystania po wspólnych warsztatach.

2021 Publiczność lokalnych domów kultury

Opracowanie: Dr Natalia BrylowskaKoordynacja: Alicja Jelińska

Badanie zostało zrealizowane na potrzeby działań po pandemii dla domów kultury zlokalizowanych w obszarze metropolitalnym. Badanie zaangażowało kilkanaście samorządowych instytucji kultury. Wyniki badań starają się odpowiedzieć na pytanie “Jak zmieniły się potrzeby kulturalne po pandemii, by dostosować ofertę kulturalną domów i centrów kultury w swojej miejscowości?”.

przeczytaj publikację_

2020 Stan sektora kultury i jego odmrażanie wersja skrócona

Opracowanie: Jakub KneraKoordynacja: Alicja Jelińska

Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot w kwietniu 2020 roku przebadał 100 podmiotów, instytucji kultury i pozarządowych fundacji oraz stowarzyszeń realizujących zadania wyłonione w konkursach grantowych wchodzących w skład Obszaru Metropolitalnego, pod kątem działań w czasie pandemii. Celem badania była diagnoza sytuacji, w jakiej znalazł się z dnia na dzień sektor kultury i wypracowanie rekomendacji działań na przyszłość.

przeczytaj publikację_

2020 Stan sektora kultury i jego odmrażanie w czasie pandemii wersja rozszerzona

Opracowanie: Jakub Knera, Alicja Jelińska

Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot w kwietniu 2020 roku przebadał 100 podmiotów, instytucji kultury i pozarządowych fundacji oraz stowarzyszeń realizujących zadania wyłonione w konkursach grantowych wchodzących w skład Obszaru Metropolitalnego, pod kątem działań w czasie pandemii. Celem badania była diagnoza sytuacji, w jakiej znalazł się z dnia na dzień sektor kultury i wypracowanie rekomendacji działań na przyszłość.

przeczytaj publikację_