31.03.2022

Tworzenie oferty kulturalnej dla nowych mieszkańców miast.

Przeszliśmy dwa szkolenia dla przedstawicielek i przedstawicieli instytucji kultury i organizacji pozarządowych oraz wydziałów kultury z kompetencji wielokulturowych pod okiem Leny Rogowskiej-Lewandowskiej. Osoby uczestniczące poznały etapy integracji, przykłady dobrych praktyk i projekty integrujące osób z doświadczeniem migracji.

 

Szkolenie odbyło się 30 i 31 marca w siedzibie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Spotkanie zorganizowało biuro Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia- Sopot ze środków Programu Pomoc Techniczna.