Komisja kultury 6-7 kwietnia 2018 rok

Dziękujemy za uczestnictwo w wyjazdowej Komisji Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot ds. Kultury, która odbyła się w dniach 6-7 kwietnia 2018 roku na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. W ciągu dwóch dni spotkania odbyły się różne formy działania takie jak wykłady, wymiana doświadczeń a także warsztat inspirowany metodą open space: Nasza współpraca wokół innowacyjności w kulturze.

Podczas warsztatów grupy aktywnie pracowały nad zgłoszonymi przez uczestników zagadnieniami tj.:

  • czy angażować w działania kulturalne mieszkańców którzy do tej pory nie chcieli się angażować?
  • jak zachęcić młodzież do współtworzenia kultury?
  • jak zachęcić młodych do współpracy ze starszymi i na odwrót?
  • jak skuteczniej włączyć liczne grupy mieszkańców w dużą ilość projektów realizowaną w samorządach?
  • jak umożliwić dostęp do kultury osobom niepełnosprawnym?
  • czy możliwe jest wspólne działanie w obszarze kultury małych i dużych instytucji?
  • jaka jest miara sukcesu w kulturze?
  • jak dzielić się porażkami w instytucjach kultury OMG-G-S
  • czy warto tworzyć dużą ilość projektów dla mniejszych grup odbiorców czy małą ilość projektów dla dużych grup odbiorców?

Zdiagnozowano potrzebę budowy relacji między instytucjami, potencjał w uczeniu się z wzajemnych doświadczeń oraz chęć uczestniczenia w spotkaniach sieciujących środowiska kultury OMG-G-S. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników komisji, proponujemy zorganizowanie spotkania sieciującego środowisko instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych działających na terenie OMGGS.