16.02.2022

Jak budować konsensus interesariuszy instytucji kultury?

Zapraszam na pierwsze w tym roku spotkanie w ramach grupy Koło Dyrektorów Metropolitalnej Kadry Kultury, które odbędzie się online dnia  17 lutego 10.00-13.00.

Ponownie spotkamy się z Pawłem Kamińskim, z którym przepracujemy wspólnie temat : Jak budować konsensus interesariuszy instytucji kultury?

W otoczeniu instytucji kultury funkcjonują różnorodne grupy interesariuszy. W najprostszym ujęciu można wyróżnić co najmniej trzy takie grupy: polityków i decydentów, kadry kultury oraz publiczność i potencjalnych odbiorców. Każda z tych grup może mieć inne oczekiwania i odmienne racje. Politycy i decydenci bardziej koncentrują się na instrumentalnym wykorzystaniu działalności instytucji kultury. Kadry kultury na zapewnieniu wysokiej jakości artystycznej. Z kolei dla odbiorców znaczenie ma odbiór sztuki i związane z tym subiektywne przeżycia i doświadczenia. Kluczowe w lokalnej polityce kulturalnej i działalności lokalnych instytucji kultury jest poszukiwanie konsensusu pomiędzy grupami interesariuszy oraz wartościami kultury: instytucjonalną, instrumentalną i integralną. 

Odpowiedzi na pytanie jak to robić może dostarczyć teoria wartości kultury Johna Holdena. Spojrzenie na instytucję kultury z perspektywy wartości kultury może być też alternatywnym lub komplementarnym w stosunku do planowania strategicznego sposobem programowania rozwoju instytucji kultury oraz lokalnych polityk kulturalnych.

W trakcie spotkania podyskutujemy o tym:

– jakie są konsekwencje braku konsensusu interesariuszy instytucji kultury?

– jak wzmacniać poszczególne wartości kultury?

– jak wzmacniać kapitał społeczny w otoczeniu instytucji kultury?

– jak z perspektywy wartości kultury projektować rozwój instytucji?

Chcesz dołączyć? Jesteś osobą zarządzającą instytucją kultury lub pracujesz w wydziale kultury na terenie metropolii trójmiejskiej ? Napisz do mnie: alicja.jelinska@metropoliagdansk.pl